Download E-BOG
Private banking

Hvad koster en private banking aftale dig?

Hvad er Private Banking?

Private banking er en service, banker tilbyder til personer og virksomhedsejere, der har omkring to millioner kroner og opefter, der ønsker at investere i værdipapirer. Beløbet adskiller sig en smule fra bank til bank, men starter generelt ved 2 millioner. Private Banking går primært ud på, at man får forvaltet sin formue men kan også kaldes formuepleje, wealth management, formuerådgivning eller porteføljepleje og kan inkludere andre services, hvilket kan være alt fra kreditkort til sociale arrangementer. Bankerne tjener mange penge på disse kunder gennem provisioner og handelsindtægter. Inden man bliver forblændet af de mange goder, bør man dog undersøge meget nøje, hvad det koster.

Hos Miranova får du et alternativ til private banking aftalen i banken, der netop er uafhængigt af provisioner og handelsindtægter. Sagt med andre ord: Du får de fonde, der giver dig de bedste betingelser for højeste afkast og ikke de fonde, der giver banken eller os de højeste provisioner og indtægter. Vi rådgiver ligeledes bredt omkring din økonomi, når du ønsker det. Du modtager ikke en masse invitationer til diverse sociale arrangementer, til gengæld tager vi hånd om din formue for at sikre så højt afkast som muligt.

Hvad koster en private banking aftale – hvor meget kan du spare

I Miranova har vi regnet på omkostningerne ved flere private banking aftaler, og det er svært at finde offentliggjorte listepriser på ydelserne, mens det igen er forskelligt fra bank til bank. Vi kan med andre ord ikke sige noget præcist om dine omkostninger, før vi har set dine investeringer.

 

 • Er Private Banking pengene værd?

  Når private banking er forbundet med høje investeringsomkostninger – fx 1,5-2 procent af den
  investerede formue – kan man få meget mere ud af sin formue ved at reducere sine
  omkostninger.

 • Hvem kan få Private Banking?

  Private banking tilbydes af banker til privatpersoner og folk med holdingselskaber, og oftest skal
  der investeres mindst to millioner kroner i værdipapirer gennem en formueforvaltningsaftale.
  Nogle banker tæller også gæld med i kundens samlede engagement.

 • Hvem er bedst til Private Banking?

  Der findes forskellige firmaer, der kårer hvilke banker, der er bedst til private banking. Der måles
  på forskellige parametre såsom personlig kontakt, investeringskompetencer og rådgivning. Som
  udgangspunkt er det svært at vurdere for en bankkunde, om bankens råd er gode eller dårlige. For
  er man i stand til at vurdere kvaliteten af rådgivningen eller investeringskompetencerne, har man
  sjældent brug for det. Derfor bør den slags kåringer tages med et grant salt. Det er dog værd at
  notere sig, at kåringerne ikke indeholder parametret afkast. For bankerne offentliggør ikke, hvilke
  afkast private banking afdelingerne har skabt til deres kunder. Det vil netop være et objektivt
  målepunkt i vurdering af, hvem der er bedst til private banking.

Sidebar
Test dine omkostninger ved aktive danske investeringsforeningerTag omkostningstesten nu

Hvad koster Private Banking?

Vores indikationer er, at prisen svinger omkring 1-2,5 procent om året af den investerede formue (nogle gange mindre, nogle gange mere og blandt andet afhængigt af formuens størrelse og fordeling mellem aktier og obligationer). Altså 10.000-25.000 kroner om året per million man får forvaltet. En stor del af de omkostninger er ganske svære at opgøre, så der er tale om indikationer.

Eksempler på omkostninger ved private banking

Forvaltningsformue Omkostninger
1.000.000 kr. 10.000 – 25.000 kr.
2.000.000 kr. 20.000 – 50.000 kr.
3.000.000 kr. -30.000 – 75.000 kr.

“Omkostningerne ved formueforvaltning svinger omkring 1-2,5 procent om året pr. million af den investerede formue. Det svarer til 10-25.000 kr.”

Omkostningerne opstår først og fremmest i de investeringsforeninger, som dine penge bliver investeret i. I Danske Bank vil du eksempelvis opleve, at de fleste af dine penge investeres i Danske Invest, i Nordea investeres hovedsageligt i Nordea Invest osv. I flere tilfælde investeres i fonde, som er registreret i Luxembourg, hvor omkostningerne for at ”træde ind og ud” af fondene ofte er endnu højere end i danske fonde.

Miranova har lavet en omfattende analyse af aktive danske investeringsforeninger. Her fremgik det, at foreningerne handler over halvdelen af de aktier og obligationer, som foreningerne investerer i. Derudover bliver investeringsforeningerne skiftet ud nede i det værdipapirdepot, som du har i din bank. Der er altså to lag af handler.

I gennemsnit har vi med tal fra IFB (brancheforeningen for investeringsforeninger – i dag Finans Danmark) regnet ud, at man som investor får sine aktier og obligationer skiftet ud 7-8 gange på 10 år! Det koster penge hver gang der skiftes ud, og en hyppig udskiftning er ofte mere forbundet med spekulation end med reel investering.

Når der handles, så spildes der. Du kan se handlerne som en form for varmetab. Eller savsmuld der går tabt ved et bræt, der saves over. Dit bræt bliver kortere, mens banken beholder størstedelen af savsmulden. Investeres din formue på de rette vilkår, bliver dit bræt bliver ikke kortere – tværtimod, det bliver længere.

Men de mange handler skaber vel ekstra afkast?

Banken argumenterer for, at de mange handler skaber ekstra afkast. Til det er svaret:

Tjek investeringsforeningers resultater!

Som du kan læse om her på Miranovas hjemmeside (klik her for analyser om afkast på investeringsforeninger), underpræsterer langt de fleste investeringsforeninger i forhold til de sammenligningsindeks, som de netop forsøger ”at slå”. Men indtjeningen for banker og investeringsforeninger er højere med de mange handler, og derfor fortsætter det. I sidste ende skal du overveje om du gerne vil have et specielt kreditkort og VIP behandling og betale tusindvis af kroner for dette i mere eller mindre skjulte eller indirekte omkostninger, eller du vil have det højeste afkast, og en portefølje der vokser mest muligt.

Få mest muligt ud af dine investeringer og pensioner

Hvis du vil have mest muligt ud af dine investeringer, din pensionsopsparing og din formue i det hele taget, er det afgørende, at du får kvalificeret rådgivning om det, der er bedst for dig i din specifikke situation. Skriv en mail til os eller ring til en rådgiver.

Vi tilbyder altid personlig og 100% uvildig formuepleje.

Jeppe PedersenT: +45 30 49 48 42