Download E-BOG

Beskrivelse af investeringer

Der investeres i børsnoterede aktier, likvide ETF’er (exchange traded funds), danske børsnoterede investeringsforeninger uden lån (ingen gearing) og UCITS og non-UCITS indeksfonde. Når der investeres direkte i aktier, foregår det som en ”udpakning” af ETF’er, dvs. der investeres i et repræsentativt udsnit af ETF’ers aktier og dermed adskillige aktier for at sprede risikoen. Kunden har ingen låneforpligtelser i forbindelse med investeringerne og har derfor kun risiko på sit indskud.

De ETF’er Miranova bruger, fungerer i høj grad som danske investeringsforeninger. Sikkerheden er på højde investeringsforeninger, og omkostningerne er lave. ETF’er er med til at sprede investors risiko og indeholder ligesom investeringsforeninger alt fra 30 til over 1.000 aktier og obligationer fra hele verden og er fordelt på forskellige:

  • valutaer
  • brancher
  • løbetider (obligationer)
  • udstedere (stater, realkreditinstitutter, kommuner og virksomheder)

ETF’erne kan handles på fondsbørser som børsnoterede aktier og obligationer – ofte med
høj likviditet og dermed lille forskel mellem købs- og salgspris. I modsætning til metoden ved en investeringsforening kan den enkelte investor ikke få udstedt og indløst andele i ETF’er. Den løbende udstedelse og indløsning af ETF-andele foregår ved, at autoriserede markedsdeltagere (market-makere) får indløst og udstedt andele ved at aflevere/får udleveret blokke af aktier og obligationer til en depotbank. Det sikrer, at ETF’erne er lette at købe og sælge.

Går udbyderen af en ETF, depotbanken eller den autoriserede markedsdeltager konkurs, har det ingen økonomisk betydning for investor. Det samme gælder for investeringsforeninger.

Prospekter, forenklede prospekter og central investorinformation kan findes på udbydernes hjemmesider:

Klageansvarlig

Klager kan rettes til Head of Compliance ved at skrive til lgh@miranova.dk.

Ordreudførelsespolitik

Du kan se Miranovas ordreudførelsespolitik ved at klikke her: Miranovas ordreudførelsespolitik

Sidebar