Download E-BOG
FAQ

Ofte stillede spørgsmål om formuepleje

Kan du ikke finde svaret, så ring på 3215 1414

Mange af dem vi rådgiver og plejer formue for har i starten en sund skepsis.

Siden vores grundlægger og administrerende direktør Rune Wagenitz Sørensen startede med at rådgive i 2008, har vi samlet en masse spørgsmål sammen, som vores kunder har stillet – hovedsagligt inden de blev kunder, så de følte, at deres opsparing kom til at stå trygt og sikkert.

Spørgsmålene og svarene kan være med til at skabe et bedre grundlag for dig, når du beslutter, at du nu ønsker at få mere ud af din opsparing.

 

 • Hvordan skaber Miranova det højst mulige afkast?

  Du får det højeste afkast ved først og fremmest at få spredt din risiko ud på en masse forskellige aktier og obligationer. Vi hjælper dig med at få spredt din opsparing på mellem 3.000-10.000 forskellige værdipapirer indeholdt i nogle brede investeringsfonde.

  Dernæst peger flere analyser på, at du får mest ud af din opsparing, når investeringsomkostningerne holdes nede, og det er netop hvad vi har specialiseret os i.

 • Hvad er det historiske afkast på Miranovas porteføljer?

  Klik her og se afkastet på vores porteføljer

 • Hvad er forskellen på at bruge Miranova, min bank eller mit pensionsselskab til at pleje min opsparing?

  Vi har forskellige incitamenter, fordi vi lever af at give dig opdateret viden og god service og ikke sælger egne investeringsforeninger og –fonde. Vi modtager modsat banken INGEN provisioner har ingen interesse i handelsindtægter såsom kurtage.

  Vi tror på, at du får et højere afkast, fordi du får markedets laveste omkostninger, mens vi sikrer, at risikoen bliver optimalt spredt ud og passer til dine og ikke andres behov.

 • Hvad koster det at få plejet formuen hos Miranova?

  Klik her og se vores priser.

 • Er min opsparing sikker, hvis jeg får Miranova til at passe den?

  Ja, pengene bliver placeret i banker med indskudsgaranti og over 3.000 forskellige værdipapirer. Vi kan fysisk set ikke ”løbe med pengene” – vi har ganske enkelt ikke mandat til at trække penge ud af din bank.

 • Hvordan bliver mine penge investeret?

  Dine penge bliver placeret i investeringsfonde (ETF’er – exchange traded funds) med aktier og obligationer fra Vanguard og iShares. Investeringsfondene er de mest anvendte i hele verden – du finder ikke fonde, der er mere gennemtestede. Masser af andre private opsparere, virksomhedsejere og professionelle investorer fra hele kloden har brugt fondene før dig og bruger dem i dag.

 • Hvordan finder Miranova de bedste investeringsløsninger til mig?

  Analyser fra Handelshøjskolen CBS viser, at lavere udgifter øger sandsynligheden for højere afkast. Vi undersøger løbende og helt uvildigt 1.000’er af forskellige investeringsfonde og vælger ud fra følgende forhold:

  • Der må ikke være lån i fondene
  • Der må ikke være risiko for konkurs – fondene skal investere direkte i aktier og obligationer
  • Lave omkostninger
  • Stor spredning på mange forskellige værdipapirer
  • Lavest mulig beskatning for dig

  Vores valg er hovedsagligt faldet på Vanguard og iShares, der er ejet af verdens største kapitalforvalter Blackrock . Det mener vi, giver dig de bedste investeringer.

 • Hvordan skaber Miranova værdi for mig?

  Du opnår det højeste afkast med markedets laveste omkostninger og stor risikospredning, og Miranova leverer fuld service forvaltning – du skal ikke gøre noget under vejs. Da vi har et fast honorar som en andel af formuen og ikke modtager provisioner, vælger vi de bedste investeringer til dig og ikke dem, som udløser de største provisioner. Vi følger løbende investeringerne, tilpasser din risiko, giver dig løbende rådgivning og rapporterer afkastet.

 • Hvad er risikoen?

  Aktiernes og obligationers risiko, er reelt set din risiko. Det betyder, at når kurserne falder på aktierne og obligationerne, så falder værdien af din opsparing. Der sker ikke noget, hvis investeringsfondene, banken eller Miranova går konkurs, og Miranova har ikke adgang til hæve dine penge.

 • Hvad sker der med mine penge, hvis banken går konkurs?

  Dine penge er sikre, selvom banken går konkurs, da dine værdipapirer stadig findes i den depotbank, din bank bruger.

 • Hvad sker der med mine penge, hvis Miranova går konkurs?

  Dine penge er sikre, selvom Miranova går konkurs, da dine værdipapirer stadig findes i banken.

 • Hvad sker der med mine penge, hvis investeringsfondene går konkurs?

  Hvis de investeringsfonde dine penge bliver placeret i går konkurs, vil alle værdipapirerne, fonden forvalter stadig være tilbage i en depotbank. Investeringsfonden er kun forvalter, og værdipapirerne er ”indhegnet”, så investeringsfonden ”kan ikke løbe med dem”.

 • Hvorfor er der forskellige aktieafkast på pension, frie midler og selskab/virksomhedsordningen?

  Dine afkast på aktiefondene er forskellige alt efter, om der investeres via:

  • pensionsdepot
  • frie midler eller
  • selskab/virksomhedsordningen

  Det skyldes skatteregler og love omkring, hvad man må investere sine pensionspenge i. Vi tager hensyn til reglerne og investerer dine penge, så dit afkast bliver højest muligt.

  Forklaringen er flerstrenget: der er blandt andet forskellige aktier, omkostninger og skat inde i fondene. Derfor forventer vi også fremover, at afkastene afviger fra år til år i de tre forskellige miljøer (pension, frie midler og selskab/virksomhedsordning). På lang sigt vil forskellene i aktiesammensætningen formentlig udligne sig selv. Men de lavere omkostninger og skatter favoriserer først og fremmest selskaber/virksomhedsordningen og dernæst pensionsdepoter.

  Selskab og virksomhedsordning
  Her er der frit valg, hvad angår ETF’er; altså hverken restriktioner for hvilke ETF’er vi kan investere i eller uhensigtsmæssige skatteregler.

  Frie midler
  I frie midler er der særlige personlige skatteregler, der gør, at det oftest ikke kan betale sig at bruge ETF’er frem for danske indeksfonde, når det handler om aktier. Nok er ETF’erne billigere at investere i, men når den skat du betaler af afkastet som investor er højere, bliver slutresultatet oftest, at danske indeksfonde med aktier er det bedste valg. Det vurderer vi for dig.

  Pension
  Danske pensionsregler indeholder nogle restriktioner. Man må kun investere i ETF’er, der er UCITS godkendte (europæiske regler). Derfor kan vi ikke bruge en lang række amerikanske ETF’er som ved selskaber/virksomhedsordningen, selvom de efter vores vurdering er bedre end de UCITS godkendte ETF’er.

 

 

Få mest muligt ud af dine investeringer og pensioner

Hvis du vil have mest muligt ud af dine investeringer, din pensionsopsparing og din formue i det hele taget, er det afgørende, at du får kvalificeret rådgivning om det, der er bedst for dig i din specifikke situation. Skriv en mail til os eller ring til en rådgiver.

Vi tilbyder altid personlig og 100% uvildig formuepleje.

Jeppe PedersenT: +45 30 49 48 42
Sidebar