Download E-BOG

Økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning er en tillidssag. Hvis du vil have mest muligt ud af dine investeringer, din pensionsopsparing og din formue i det hele taget, er det altafgørende, at du får en rådgiver, der handler ud fra det, der er bedst for dig.

Problemet med at få rådgivning fra banken eller pensionsselskabet er, at du møder en sælger, der først og fremmest skal sikre sine egen og banken eller selskabets økonomi via dine investeringer og opsparinger.

Få 100% uvildig og personlig økonomisk rådgivning

Miranova forvalter formuer for virksomhedsejere og privatpersoner med 2-3 millioner og opefter. Vi arbejder uafhængigt af banker, pensionsselskaber og finansielle produkter, og modtager ikke nogen form for provision –  vores eneste betaling er det honorar, vi modtager fra dig.

Det sikrer dig, at du får 100% uvildig og personlig rådgivning om det, der er bedst for dig og din økonomi. Vi vælger de investeringsmuligheder, der giver dig den laveste omkostning, den rigtige risiko og det største afkast.

Med økonomisk rådgivning via Miranovas formueforvaltning får du bl.a.:

  • 100 % fuld service forvaltning – vi klarer alt omkring dine investeringer
  • Personlig, uvildig rådgivning om det der er bedst for dig og din opsparing og investeringer
  • Målbar og gennemsigtig risiko på dine investeringer
  • 100% indsigt i dine omkostninger, og hvor meget du får tilbage
  • Tryghed i at du er på rette vej og har styr på dine investeringer

Økonomisk rådgivning hos Miranova betyder at vi ikke modtager henvisningsprovisioner eller honorarer

Uafhængig og uvildig rådgivning betyder, at Miranova ikke modtager provisioner for at henvise til specifikke banker eller finansielle produkter. Vi modtager kun honorar fra dig som kunde. Det sikrer, at du får uvildig og uafhængig rådgivning, og at vi vælger de investeringer, der passer til dig og din økonomi og undgår høje omkostninger. Vi mener, at det er den reneste form for uvildighed der findes, i forhold til at kalde sig uvildig men modtage provisioner og hvor argumentet er, at uvildigheden består i, at der stadig kan vælges mellem alle markedets udbydere. Her tror vi på, at modtager man provisioner, anbefaler man måske også de udbydere, som giver den højeste provision, så det holder vi os fuldstændigt fra, når vi giver dig økonomisk rådgivning.

Banken har incitament til at du tager høj risiko

Banker sælger egne lån, investeringsforeninger og andre investeringsprodukter og investeringsløsninger og ikke råd om de bedste og billigste produkter. Det er salg og ikke uvildig økonomisk rådgivning. I bedste fald er det afhængig rådgivning, for man bliver sjældent henvist til konkurrenten, når deres produkter er bedre og billigere.

Oftest er det sådan, at det er dyrere at investere i aktier end i obligationer. Det er dyrere på den måde, at danske og udenlandske investeringsforeninger og fonde med aktier koster mere end investeringsforeninger og fonde med obligationer. Der kan altså være incitament til, at du får anbefalet en højere portion aktier, fordi udbyderen, eller den foreslår dig at investere, tjener mere på det – henvisningsprovisionen er ifølge undersøgelser fra Handelshøjskolen CBS højere på aktier end obligationer. Det incitament har vi ikke, vi tjener ikke mere på, at du placerer en højere andel af din formue eller pension i aktier.

Vi anbefaler samtidigt, at du mindst muligt ændrer dine investeringer, da det tærer på dit afkast. Vi tjener ikke direkte på, at du handler ofte, da kurtage er noget du betaler til banken, og dermed er vores incitament på plads til at give dig en sober og professionel økonomisk rådgivning.

Uvildig økonomisk rådgivning er udbredt i udlandet

I andre lande er uvildig økonomisk rådgivning meget mere udbredt, for eksempel i Storbritanien og USA. I UK vurderes der at være over 20.000 uafhængige økonomiske rådgivere, og selv når vi korrigerer for, at der er flere indbyggere, må vi stadig konkludere, at vi i Danmark ikke helt er nået så langt, hvor rådgivningen er flyttet ud af banker og pensionsselskaber og bliver givet af uvildige rådgivere.

Professionel rådgivning til både private og virksomhedsejere

Både private og virksomhedsejere får professionel og forståelig rådgivning af en uddannet økonom, der har solid praktisk erfaring med finansiel rådgivning og økonomi.

Uafhængig og uvildig økonomisk rådgivning

Honoraret betales alene af dig, og du rådgives ud fra dit behov – ikke så pengeinstitutterne tjener flest penge. Vi modtager ingen som helst provisioner eller henvisningshonorarer, når du modtager privatøkonomisk rådgivning eller uvildig rådgivning som virksomhedsejer.

Privatøkonomisk rådgivning

En analyse og optimering af hele din private økonomi og investeringer kan i sig selv få dine renteudgifter, investeringsomkostninger og gebyrer ned. Når vi giver dig privatøkonomisk rådgivning kan du spare mange penge ved for eksempel at undlade at bruge en dyr investeringsforening til aktier og obligationer, når du sparer op. Vi sætter dine investeringer fornuftigt sammen eller foreslår dig at bruge nogle af markedets billigste investeringsforeninger eller billige udenlandske fonde (ETF’er – Exchange Traded Fund).

Uafhængig privatøkonomisk rådgivning er ganske udbredt i andre lande som USA, England og Tyskland, og du gør et fornuftigt valg, når du beslutter dig for at få en uvildig rådgiver til at kontrollere, at du får mest muligt ud af din privatøkonomi.

Spar tid med økonomisk rådgivning privat og for virksomhedsejere

Med Miranova sparer du tid ved at lede efter en billigere bank eller pension. Din investeringer indrettes, så du undgår høje omkostninger og de er lette at overskue.

Du kan kontakte os ved at:
Ringe på tlf.: 32 15 14 14
Skrive en mail til os på kontakt@miranova.dk

Sidebar