Lovende udsigter for investorer

30 sep, 2022
af Jesper Dall, partner i Miranova | 1 Kommentarer
Print

De finansielle aktiver har fået dybe stød i år. Danske aktier er nede med 25 procent. Mange danske hedgefonde med gearede obligationer er kommet endnu mere galt afsted.

Rækken af dårlige nyheder kender vi alle. Ingen ved om det skal yderligere ned i de kommende uger, før vinden vender og investorerne opdager, at afkastudsigterne for aktie- og obligationsejere nu er mere lovende, end de har været i mange år. For det er de!

De bedste afkast kommer efter de værste perioder

I figuren nedenfor kan du se afkastet på det globale aktiemarked efter perioder med strid modvind (fra Nick Maggiulli).

Tag de første fire søjler længst til venstre (1-year). Den blege laksefarvede søjle helt til venstre fortæller, at det årlige afkast på aktier historisk har været 10% om året.

Hvad mon afkastet har været, hvis vi kun ser på perioder efter at markedet har fået hug? Det illustrerer de tre andre søjler, der alle skyder i vejret. Den røde søjle viser, at når markedet har tabt 40% eller mere – hvilket er yderst sjældent – har aktierne galopperet hurtigt i den rigtige retning i de følgende 12 måneder.

Det er betryggende at vide, at markedet efter tab på 20% eller mere i udpræget grad har rystet pelsen og vurderet, at det var en overreaktion og fundet vej til nye højde. Og som vi kan aflæse længere til højre i figuren, gælder det også årligt afkast på længere sigt, tre år og fem år, efter kursdyk.

Figuren understøtter Warren Buffett’s budskab om, at tålmodighed og det rette temperament er de vigtigste egenskaber for at opnå succes som langsigtet investor.

Aktierne er blevet billige

En anden og mere direkte måde at undersøge, hvad vi kan vente os som aktieinvestorer i de kommende mange år, er at se på værdiansættelsen af de børsnoterede virksomheder.

Denne farvelade af en graf viser forholdet mellem prisen på aktier og indtjeningen i selvsamme virksomheder (P/E) for udvalgte dele af aktiemarkedet siden år 2006. Når grafen ligger højt, er aktier dyre, i den forstand at man som investor betaler relativ mange penge for at få del i virksomhedernes overskud.

Hvor ligger vi så i dag? På alle andre markedet end USA er aktier nu faldet til et niveau, som vi så i kølvandet på finanskrisen. Europa (EMU+UK) har en P/E på ca. 10, hvilket er markant under det historiske gennemsnit på omtrent 15. Samme gælder Nye Markeder.

Aktier er igen blevet billige, når vi tager P/E-brillerne på. Og det er godt nyt for investorer som os.

Det er altid anderledes denne gang

De fleste vil være enige i, at aktier nu er faldet til et attraktivt niveau. ”Men denne gang er det jo anderledes, Jesper. Inflation, renter, krig, energiforsyning, etc. Det er der ikke taget højde for”.

Det er korrekt, at udfordringerne er store og mange. Men de mange triste afkastperioder i historien har netop det til fælles: at vi ikke kan se en simpel vej gennem alle udfordringerne. Alligevel har virksomhederne klaret sig gennem dem, tænkt nyt, udviklet, skabt og øget indtjeningen.

I 1960 var indtjeningen i de børsnoterede virksomheder 3 dollar per aktie. I 1980 var den 15 dollars per aktie. I 2000 var den steget til 55 dollars per aktie. I 2021 var den 206 dollars per aktier. Det svarer til en årlig vækst på 7 procent. Læg dertil udbytter på 3 procent, og vi rammer de 10 procent i årligt afkast på aktier på den lange bane.

Lægger vi dertil, at aktier er relativt billige, og at den effektive rente på obligationerne har passeret 5 procent, så tegner de langsigtede afkast mere lovende end set i mange år.

/Jesper

1 Kommentarer

  1. Hej Jesper.
    Tak for positiv læsning :-)
    Der er ellers mange sortsere derude tror mest på Warren og dig !!!
    Fortsat god weekend til jer i Merinova.
    Hilsen: Niels

Læg en kommentar

Læs flere artikler

En ny måde at tænke aktiv og passiv investering på
I de seneste uger har der i pressen været fokus på investeringsforeningernes resultater i 2022. Med et afkast på -13 procent på tværs af samtlige afdelinger er der nok flere end sædvanlig, der har løbet…
Læs hele artiklen
Nye tal til min yndlingsfigur
Det er blevet en nytårstradition i Miranova, at vi opdaterer afkastene på ti områder af de finansielle markeder, der tilsammen udgør et bredt udsnit af, hvad du kan placere dine sparekroner i: Bemærk farvekoderne som…
Læs hele artiklen
Derfor bør du investere i aktier
En læser spørger: ”Markederne er jo gået helt amok de seneste år. Tror du ikke, at det hele er et stort pyramidespil? De færreste selskaber betaler udbytte af betydning. Hvorfor da investere? Man køber et…
Læs hele artiklen
Sidebar
Download E-BOG