Download E-BOG

Kludetæppet 2014-2023

4 jan, 2024
af Jesper Dall, partner i Miranova | 8 Kommentarer
Print

Min yndlingsfigur – afkast på de finansielle markeder de seneste ti år

Nytårstraditionen tro opdaterer vi i Miranova de årlige afkast på ti markeder, der tilsammen udgør et bredt udsnit af den finansielle spilleplade. Markederne er som følger:

Farverne bruger vi i det velkendte ”kludetæppe af afkast” de seneste ti år:

Figuren viser de årlige afkast rangordnet fra top til bund år for år. Tag kolonnen for sidste år helt til højre: Alle dele af aktie- og obligationsmarkederne gav pæne afkast, fra 6% på nye markeder til 23% på amerikanske aktier. Når vi matcher farverne for 2022 og 2023 ser vi, at det i runde tal har været frem og tilbage lige langt de seneste par år på markederne.

Hvis du vil undersøge hvordan en bestemt del af markedet har gjort det i perioden, så fokuser på afkastklassens farve og lad blikket glide fra kolonne til kolonne. Det menneskelige øje leder naturligt efter mønstre, men en ting står klart: Markederne danser rundt fra år til år på ranglisten.

Spredning er redning

Uanset hvilket år man ser på i kludetæppet, er der stor forskel på top og bund. Derfor er det sund fornuft at sprede sine investeringer. Bagsiden af medaljen er, at der altid vil være elementer i din portefølje, som i perioder ser fjollede ud. Ellers har du ikke god risikospredning!

Obligationer kan også give afkast

Apropos afkastklasser som har været svære at holde af, er det godt at se et comeback for obligationer. Højrenteobligationer gjorde det bedst i 2023 i den kategori, men også traditionelle rentebærende papirer gjorde det fint. Der er i dag næsten fem procent i effektiv rente på vores obligationer, så det tegner fortsat lovende for den del af porteføljerne.

Højt at flyve, dybt at falde

Råvarer er og bliver en vild afkastklasse for de særligt hårdføre og dedikerede investorer. (For god ordens skyld: Vi har ikke råvarer i porteføljerne). Efter et par år med stjernestatus faldt råvarer igen dybt til bunds i 2023. Det sker ganske ofte, at et vindermarked i Tour de Kludetæppe følger op med en jumboplacering året efter, hvilket fint understøtter rebalancering som det styrende princip i vores porteføljer.

Brede aktiemarkeder trukket op af få kursraketter

Året 2023 vil blive husket for ”The Magnificent Seven”, altså techgiganterne Apple, Google, Facebook, etc. Selv om udviklingen på aktiemarkeder ofte bæres af et mindre udsnit af selskaberne, har 2023 været helt ekstremt for aktier i USA. Og pudsigt nok var samme tilfældet med danske aktier, hvor Novo stort set egenhændigt trak læsset. I den forstand er det misvisende at tale om, hvor meget amerikanske eller danske aktier steg i 2023. I USA var der et samlet negativt afkastbidrag fra sektorerne energi, forsyning, forbrugsvarer og medicinal – alligevel toppede amerikanske aktier ranglisten sidste år.

Skulle du føle trang til at sætte alle dine penge på topscoreren i kludetæppet (rød, US aktier) så husk på, at netop amerikanske aktier gjorde det ringest i den forudgående periode. Ekstraordinære afkast er pokkers svære at prikke ud i forvejen.

Jeg har ingen anelse om hvilke markeder, der vil gøre det bedst de kommende år. Men jeg er ganske tryg ved, at indtjeningen i aktieselskaberne fortsat vil stige, og at obligationerne kaster renter af sig. Og det er jo nu en gang det, der driver investeringsresultatet over en årrække i brede porteføljer, selv om udsvingene i kludetæppet fra år til år kan synes uforklarligt store.

8 Kommentarer

 1. Hej Jesper,
  Kunne det ikke være interessant (og nemt) at tilføje en kolonne til højre for markederne/farvekoderne med gennemsnittet for dem set 10 år tilbage? Nu ved jeg ikke hvor længe I har opgjort dette, men det kunne være interessant at lave samme kludetæppe hvor man kigger på gennemsnittet set tilbage over 5 eller 10 år, måske det giver en indikation af hvilke markeder der klarer sig bedst over længere tid end 1 år?

  1. Hej Brian,

   Tak for din mail. 10 års afkast er også interessante, enig – du kan finde dem i linket nederst i artiklen (rækkefølgen ændrer sig ikke nævneværdigt når vi inkluderer 2023, blot vi ser på 10 års historik).

   /Jesper

 2. Hej Jesper.
  Tak for du giver os indblik i det kludetæppe.
  Ja spredning er kommet ind med modermælken :-)
  Så det går man ikke helt fejl af.
  Hvis man har det lange lys på!!

  MvH : Niels.

 3. Hej Jesper, de to links nederst i teksten fører til andre artikler. Var det meningen at det skulle være et link til et Excel ark eller lignende?

 4. Det kunne være interessant at se en kategori, som hedder globale large cap aktier. Hvorfor er den udeladt? Jeg vil tro, at det er inden for den kategori, at I selv anbefaler ETF investeringer til jeres kunder

Læg en kommentar

Læs flere artikler

Tre vigtige investeringsfejl
Tre typer investeringsfejl Kritikken hagler ned over danskernes pengetank, ATP, i disse dage. Efter et katastrofalt 2022 med tab på 65 mia kroner er det en ringe trøst, at 2023 gav beskedne 6 mia i…
Læs hele artiklen
Den største risiko
Et godt investeringsår Efter en bragende afslutning på året kan vi bogføre det, som ingen forudsagde for tolv måneder siden: Glimrende afkast på både aktier og obligationer i 2023. Dødsdommene over balancerede porteføljer var mange…
Læs hele artiklen
December er tid til forudsigelser om næste år
Formueforvalteres forudsigelser i december – her er hvad de burde sige December er højtid for bankøkonomer og formueforvalteres bud på, hvordan det kommende år vil udvikle sig på finansmarkederne. Det er altid underholdende. Måske har…
Læs hele artiklen
Sidebar