Download E-BOG

Investering og rådgivning

Nøglen til at få mest muligt ud af din investering er at tilpasse risikoen og at holde omkostningerne i bund. Hvis dine penge bliver investeret via en investeringsforening, pensionsselskab eller formueforvaltningsaftale, er omkostningerne typisk meget høje – og det har direkte negativ effekt på dit afkast.

Hvis du handler aktier på egen hånd, er der også stor risiko for, at du vælger svage aktier og kommer til at købe eller sælge på de ”forkerte” tidspunkter. Stoler du blindt på bankens anbefalinger, er der yderligere den fare, at du ender med at foretage risikable investeringer, der er mere gavnlige for banken end for dig.

Få hjælp til at investere dine penge optimalt med lave omkostninger og tilpasset risiko

Vi sikrer, at risikoen passer til dig – samtidig holder vi dine investeringsomkostninger i bund, så du får de bedst mulige forudsætninger for at få det største afkast af dine investeringer.

Vi har faste priser og da vi er uafhængige af banker, foreninger eller pensionsselskaber, kan vi give dig 100% uvildig rådgivning, tryghed og indsigt i, hvordan dine penge bliver investeret.

Med uvildig og personlig formuepleje fra Miranova får du bl.a.:

– Personlig, uvildig rådgivning om det der er bedst for dig og din formue
– Fuld service: vi sørger for at købe og sælge på dine vegne, så du ikke behøver at bruge tid
– Genplacering, overvågning og pleje af dine investeringer
– Målbar og gennemsigtig risiko på dine investeringer
– 100 % indsigt i dine omkostninger, og hvor meget du får tilbage
– Tryghed i at du er på rette vej, og at du har styr på din økonomi

Få et gratis og uforpligtende investeringsmøde med os, så kan du selv få indblik i hvor meget mere, du kan få ud af dine investeringer.

Passer risikoen til dig eller banken og pensionsselskabet?

En indikation på at det er dyrere at investere i aktier end obligationer er, at det ifølge IFR koster 0,9 procent af formuen at bruge en dansk investeringsforening til globale obligationer og 2,1 procent til globale aktier.
Dermed er det mere profitabelt for den, der foreslår dig at investere, at du investerer mest i aktier frem for obligationer. Du ender derfor måske med en relativt høj andel aktier, fordi banken eller pensionsselskabet tjener mere på det, uanset om du bruger investeringsforeninger eller en formueplejeaftale i banken. Og da aktiekurser svinger betragteligt, giver det dig mere risiko.

Vi sikrer os, at risikoen passer til dig, da har faste priser og ikke har incitament til at anbefale dig aktier, som vi kan tjene mere på. For os er det vigtigste, at du er tryg ved, hvordan dine penge er investeret. Derudover nedbringer vi dine omkostninger til et absolut minimum med ETF investering, da det øger sandsynligheden for et højere afkast og spreder din risiko til hele verden. Får du bare en halv procent mere i afkast om året på fem millioner kroner, står der over 300.000 kroner mere på din opsparing efter blot ti år. Husk på, at du let skal investere din pension i mere end halvtreds år og gennemsnittet af amerikanske investeringsforeninger klarer sig 0,8 procent dårligere end markedet.

Flere grunde til, at du ikke investerer optimalt

Ifølge IFR har over 800.000 danskere penge placeret i danske investeringsforeninger i banker eller gennem deres pension. Du er nok en af dem og får formentlig ikke et optimalt afkast på dine investeringer.

Vi har tilladelse fra Finanstilsynet til at give formueforvaltning

Vi har naturligvis tilladelse fra Finanstilsynet til at give investeringsrådgivning og formueforvaltning.

Investering som tre nobelpristagere foreslår

Du får optimeret dine investeringer ud fra en økonomisk teori udviklet af tre forskellige økonomer, der alle fik Nobelprisen for deres bidrag til teorien. Essensen er at sprede risikoen og få forskellige typer af aktier og obligationer til at give dig det bedst mulige forhold mellem forventet afkast og risiko.

CBS Handelshøjskolen og ATP har undersøgt afkast og omkostninger på danske investeringsforeninger og konkluderede, at man ved at minimere omkostningerne øger sandsynligheden for det højeste afkast i fremtiden på dine investeringer. Med aktier viste deres analyser, at afdelinger med de laveste omkostninger over en tiårig periode har givet 3-4 procent mere i afkast OM ÅRET, end de afdelinger med de højeste omkostninger. Hvad angår obligationer kan du heller ikke betale dig til et højt afkast på din investering.

Investeringsomkostningerne for dig er høje

I Nationalbankens rapport fra fjerde kvartal 2008 fremgår det, at 96 procent af de danske investeringsforeninger er aktivt forvaltede. Sagt med andre ord er omkostningerne høje, og det er som nævnt gift for din opsparing. Det gælder nok også hvis din bank eller pensionsselskab bruger udenlandske fonde, da omkring 85 procent af amerikanske fonde er aktive og har høje omkostninger. I Miranova peger vi hellere på ETF investering (børshandlede fonde) med lave omkostninger.

En revisor er ikke en oplagt erstatning for specialiseret investeringsrådgivning

Vi har tilladelse fra Finanstilsynet til at give formueforvaltning og investeringsrådgivning. Din revisor er dygtig til skat og regnskaber, men det kan ikke erstatte specialiseret uvildig investeringsrådgivning, som vi kan give dig.

Hvis du ønsker at få uvildig investeringsrådgivning, kan du kontakte os ved at:
Ringe på tlf.: 32 15 14 14 eller:

Læse mere om hvordan vi i Miranova giver dig økonomisk rådgivning om investering og test dine investeringer – klik her.

Sidebar