Download E-BOG

Henrik Schou Madsen

Henrik har en cand.merc. fra Copenhagen Business School med specialisering i finansiering og regnskab. Hos Miranova er hans ansvar at styre porteføljer, risikostyring og håndtere handelsbordet, og dermed sikre at kundernes porteføljer afspejler deres investeringsstrategi.

”For at opnå et stabilt og godt investeringsafkast er det vigtigt at holde fast i din investeringsstrategi på lang sigt og undgå panik i perioder med markedsuro. Dette kan du sikre ved at have styr på din risikoprofil og regelmæssigt rebalancere din portefølje, samtidig med at du holder omkostningerne lave.”

”Jeg er en stærk fortaler for langsigtede og diversificerede investeringsstrategier, da det giver en række fordele”

  • Minimering af risiko: Diversificering reducerer risikoen i porteføljen ved at sprede investeringerne på tværs af forskellige aktiver og sektorer. Hvis en aktie eller sektor falder i værdi, vil det have mindre effekt på den samlede portefølje.
  • Større potentiale for højere afkast: Langsigtede og diversificerede investeringsstrategier kan føre til højere afkast over tid, da investoren får gavn af de langsigtede tendenser i markedet og eventuelle tab kan opvejes af gevinster i andre aktier.
  • Mindre stress og emotionelle beslutninger: En langsigtet og diversificeret investeringsstrategi kan give investoren mere ro i sindet og en mere rationel tilgang til investeringer, da man undgår at blive påvirket af de kortsigtede svingninger på markedet og undgår at træffe emotionelle beslutninger.
  • Omkostningseffektivt: En langsigtet og diversificeret investeringsstrategi fører til færre transaktioner, hvilket betyder færre transaktionsomkostninger. Det kan også være med til at forbedre det samlede afkast i porteføljen.

”I Miranova er vi uvildige og kan vælge de helt rigtige investeringsprodukter for vores kunder i forhold til deres investeringsprofil, som giver ovenstående fordele. Det er derfor en fornøjelse at arbejde I Miranova, da vi giver kunderne de bedste forudsætninger for at opnå de bedste resultater.”

Kontakt Henrik:
Tlf.: +45 30 25 92 67
Email: kontakt@miranova.dk