Download E-BOG
Investeringsrådgivning

Uvildig investeringsrådgivning

Sådan forbedrer du din privatøkonomi

Investeringsrådgivning er en tillidssag, og det gælder om at finde frem til det, der giver dig det mest solide grundlag og det højeste afkast.

Hos Miranova får du 100% uvildig og personlig investeringsrådgivning ud fra det, der er bedst for din økonomi i din specifikke situation. Vi modtager ikke nogen form for provision, og i modsætning til banken, har vi ikke nogen skjult dagsorden, når vi fx anbefaler dig en bestemt investeringsmulighed.
Søger du en uvildig investeringsrådgivning?

Kontakt os på telefon 32 15 14 14 eller e-mail kontakt@miranova.dk

Personlig investeringsrådgivning starter med en totalanalyse af din økonomi

Vi starter altid med en investeringsrådgivning, hvor vi gennemgår din generelle økonomi samt dine investeringer og pensionsopsparinger. På den måde kan vi kortlægge din økonomi og lave en grundig analyse, der viser os, hvordan vi kan hjælpe dig med at optimere dine investeringer, tilpasse din risiko og minimere de forbundne omkostninger.

Efterfølgende er vi der til at overvåge dine investeringer og give dig løbende investeringsrådgivning, så risikoen styres håndfast, og dine penge får den bedst mulige pleje. Du får naturligvis også udførlig og gennemsigtig rapportering, så du hele tiden ved, hvor du står, og hvor du er på vej hen.

FAQ om Uvildig Investeringsrådgivning

 • Hvad er uvildig investeringsrådgivning?

  Uvildig eller uafhængig investeringsrådgivning kan betragtes ud fra flere forhold. Giver en rådgiver
  et råd om at lægge investeringer om, og tjener rådgiveren på kurtage, vil de fleste anse rådet for
  at være påvirket af indtjeningsinteresser og dermed ikke ”uvildigt”. Det kan også være et råd om
  at investere i specifikke investeringsforeninger eller produkter, som en bank modtager provision
  for. I så fald er der interessekonflikt, hvor investeringsrådgiveren har incitament til at sælge et
  produkt, som ikke nødvendigvis er i kundens bedste interesse.

  Ifølge ”Lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere” må en finansiel rådgiver kun kalde
  sig uafhængig, hvis:

  – Virksomheden ikke modtager provision fra andre virksomheder, der tilbyder finansielle
  produkter.

  – Virksomheden ikke har snævre forbindelser til en anden finansiel virksomhed, der tilbyder
  finansielle produkter.

  – Virksomheden tager et tilstrækkeligt antal finansielle produkter på markedet i betragtning
  ved sin rådgivning.

 • Hvor kan jeg få uafhængig investeringsrådgivning?

  Du kan få uafhængig investeringsrådgivning hos virksomheder, der er registreret hos
  Finanstilsynet. Miranova Fondsmæglerselskab har tilladelse til at give investeringsrådgivning, og
  vores rådgivning af uafhængig af provisioner og handelsindtægter – vi får kun honorar fra vores
  kunder.

 • Hvordan fungerer uvildig investeringsrådgivning?

  Investeringsrådgivning består i, at din økonomi, behov og ønsker analyseres og herefter modtager
  du forslag til specifikke investeringer, der passer til dig. Fx i form af aktier, obligationer,
  investeringsforeninger, indeksfonde og ETF’er. Uvildigheden består groft sagt i, at
  investeringsrådgiveren kun modtager penge fra dig og ingen andre.

 • Hvad koster investeringsrådgivning?

  Hvis du køber investeringsrådgivning hos en rådgiver eller et fondsmæglerselskab vil du typisk
  betale på timebasis, for en samlet rådgivningspakke eller som en andel af de penge, der
  investeres. I en bank – hvor rådgivningen oftest er afhængig af provisioner og handelsindtægter –
  betales rådgivningen i nogle tilfælde indirekte gennem de investeringsforeninger, dine penge
  investeres i. Her kan du regne på, hvad det koster af få rådgivning hos Miranova:
  https://miranova.dk/priser/.

 • Kan det betale sig at få uvildig investeringsrådgivning?

  Når alternativet til at få uvildig investeringsrådgivning er en aftale med dyre
  investeringsforeninger, hvor investeringsrådgivningen betales indirekte til en bank via provisioner
  fra investeringsforeningerne, kan det sagens betale sig at få uafhængig investeringsrådgivning.

 • Hvad er provision?

  Provision dækker i den finansielle sektor over en sats, som en sælger af et produkt modtager fra
  udbyderen af produktet, når sælgeren har indgået en aftale med en køber. Det findes eksempelvis
  på investeringsforeninger, der løbende betaler provision til de banker, der sælger
  investeringsforeninger til danske investorer. Sælger en bank fx Danske Invest, Nordea Invest eller
  Jyske Invest til en kunde, kan banken løbende modtage provision fra foreningen, så længe kunden
  ejer investeringsforeningen. Er provisionssatsen 0,5 procent og har kunden investeret en million
  kroner, vil banken i dette tilfælde løbende modtage 5.000 kroner om året.

Sidebar

Sådan finder vi de bedste investeringer til dig

Der findes uhyggeligt mange forskellige investeringsforeninger og fonde. Vi har gennem flere års analysearbejde fundet frem til en håndfuld, der sikrer dig den bedste, billigste og mest effektive administration af dine investeringer.

Vores udvælgelseskriterier er bl.a.:

 • Ingen lån i fondene
 • Ingen risiko for konkurs – fondene skal investere direkte i aktier og obligationer
 • Lave omkostninger
 • Stor spredning på mange forskellige værdipapirer
 • Lavest mulig beskatning

Vi holder os naturligvis hele tiden opdateret og overvåger konstant markedet for nye og endnu bedre investeringsmuligheder.

Vi hjælper dig også med at sammensætte forskellige indeksfonde og udnytte deres fordele, så du kan styre risikoen præcist. Denne strategi anbefales ligeledes af forskere fra CBS og amerikanske nobelprismodtagere, der har påvist, at du i langt de fleste tilfælde kan opnå det højeste afkast via denne form for passiv investering.

Med personlig investeringsrådgivning og formuepleje fra Miranova får du bl.a.:

 • Personlig, uvildig rådgivning om det, der er bedst for dig og din økonomi
 • Genplacering, overvågning og pleje af dine investeringer
 • Målbar og gennemsigtig risiko på dine investeringer
 • 100% indsigt i dine omkostninger, og hvor meget du får tilbage
 • Tryghed i at du er på rette vej, og at du har styr på din økonomi

Få et gratis og uforpligtende investeringsmøde med os, så kan du selv få indblik i hvor meget mere, du kan få ud af dine investeringer.

Kontakt os på telefon 32 15 14 14 eller e-mail kontakt@miranova.dk