Download E-BOG
Aktier / Obligationer

Hvorfor vælger vi etf’er?

ETF’er er det smarte valg

Undersøgelser viser, at afkastet stiger op til flere procent hvert år ved at vælge en ETF eller en indeksfond frem for en typisk aktivt forvaltet investeringsforening

Såvel danske som internationalt anerkendte eksperter peger på, at det langt bedre kan betale sig at investere i passive indeksfonde (ETF’er) frem for aktive, da man aldrig ved, hvem der kan ”slå” markedet og skabe ekstra afkast. Det eneste man kan bevise ved aktiv forvaltning er, at prisen er markant højere end med en indeksfond – og den pris bliver betalt af kunderne i form af gebyrer og et lavere afkast.

Vi investerer selv vores egne penge i de amerikanske ETF’er som fx Blackrocks iShares og Vanguard – og vi kunne aldrig drømme om at anbefale vores kunder at gøre det anderledes.

Det er kundernes penge, ikke bankens!

Hvad er en ETF?

ETF står for exchange traded fund (børshandlet fond) og er en nem, billig og sikker måde at investere sin formue på.

I princippet fungerer en ETF som en dansk investeringsforening, dvs. at den enkelte investor bliver en del af en kæmpe pulje af investorer, der investerer i aktier og obligationer. Det store antal investorer gør, at man som enkeltperson får adgang til tusindevis af værdipapirer og dermed har en meget lavere risiko, end hvis man køber enkelte aktier eller obligationer. En ETF handles på en børs på samme måde som en aktie som Novo Nordisk.

 • Se hvor meget ekstra afkast ETF’er kan give?

  En ETF er modsat de fleste danske investeringsforeninger en passiv fond. Det betyder, at den bringer sine omkostninger ned til et minimum ved at følge et indeks, og især når man investerer i globale aktier, er besparelserne ofte ganske betydelige. En ETF der investerer i globale aktier koster typisk 0,2 % om året i omkostninger. En aktivt forvaltet dansk investeringsforening med samme investeringsunivers koster ca. 2,0 % om året inkl. omkostninger til rådgivning – altså ca. 10 gange så meget!

  Flere analyser viser, at høje omkostninger gør, at investorer går glip af store afkast. Omkring 800.000 danskere har via deres bank eller pensionsselskab de traditionelle danske investeringsforeninger. Har du danske investeringsforeninger, kan du få meget mere ud af din formue ved at skifte til ETF’er.

  Figuren viser, at man kan gå glip af mere end en halv million kroner i afkast over 20 år, for hver million man placerer hos en gennemsnitlig dansk investeringsforening, der investerer i globale aktier som følge af omkostningerne. Alternativt kan man få uvildig formuepleje hos Miranova, der investerer i globale aktier via ETF’er, og beholde flere af pengene selv.

  Eksempel over 20 år – investering I etf’er vs. Dansk investeringsforening

   

  Note: Miranovas beregninger på baggrund af afkastforudsætninger fra Rådet for Afkastforventninger. (7% årligt afkast på globale og emerging market aktier). Der er regnet før skat. Den danske aktive investeringsforening, der investerer i globale aktier antages at have årlige omkostninger på 1,8 % alt inklusiv. For den globale ETF-portefølje antages de årlige omkostninger at være 0,8 % alt inklusiv. Eftersom honorar og ligeledes fondsomkostninger samt omkostninger til bank er individuelle, skal der enten lægges lidt til eller trækkes lidt fra ovenstående afkast afhængigt af, hvor meget formue Miranova plejer. Det påvirker altså den forventede forskel mellem at bruge ETF’er og aktive investeringsforeninger. Afkastene er beregnet i danske kroner – afkast kan stige eller falde som følge af udsving i valutakurser.

Sidebar

Vil du vide mere ?

Få uddybende information om investeringer så du kan træffe det rigtige investeringsvalg.

Morningstar analyse

Analysens resultater viser, at der er tilbagegang i andelen af danske aktivt forvaltede aktiefonde, som slår deres sammenligningsindeks.

Hent analyse

link

Nationalbanken analyse

Nationalbanken viser, at de fleste danske investeringsforeninger underpræsterer.

Hent analyse

link

Fama & French analyse

Ud af 3.200 dyre aktive amerikanske aktiefonde slår kun 3 % deres sammenligningsindeks i perioden 1984-2006 med dygtighed.

Hent analyse

link

Rangvid og bechmann

Der er større sandsynlighed for højere afkast i foreninger med lave omkostninger. Forskernes undersøgelse om danske investeringsfor…

Hent analyse

link

Spiva

Analysen viser, at 90% af alle aktiefonde underpræsterer over en 10-års periode.

Læs analyse

link

Miranova analyse

Danske aktiefonde underpræsterer 1,6% om året i perioden 2000-2016.

Hent analyse

link