Download E-BOG

Formuerapporter – få komplet overblik over din formue

Få et overblik over HELE din formue på daglig basis

Har du en kompleks formuestruktur, som både består af noterede og unoterede investeringer?

Har du flere forskellige forvaltere, som har hver sin måde at rapportere på?

Så har du måske oplevelsen af at mangle det fulde overblik over din samlede portefølje?

Miranovas søsterselskab Assure Wealth A/S har løsningen.

Assure Wealth servicerer private velhavere med konsoliderede formuerapporter, som gør det nemt at få et samlet og let forståeligt overblik over din samlede formue, risiko og afkast.

Formuerapporterne inkluderer også unoterede kapitalandele, private equity og alternative investeringer.

Sidebar
OVERBLIK LIGE VED HÅNDEN

Assure Wealths brugervenlige app med dagligt opdaterede data giver dig et samlet og konsolideret beslutningsgrundlag

Uvildig formuerapportering – sådan fungerer det

Assure Wealth modtager dagligt transaktions- og beholdningsfiler fra 35 depotbanker i Danmark og udlandet. Derudover indhenter Assure Wealth selv kurser fra eksterne kilder og beregner på den baggrund din samlede porteføljeværdi.

Miranova anbefaler Assure Wealths services. Deres ydelser er 100 procent uafhængige – lige som vores.

Sammen med Assure Wealth kan Miranova tilbyde dig en 360 graders formuebetjening, som ud over vores fuldstændige uafhængige formuerådgivning indebærer en samlet løsning for administration af værdipapirer og en løbende opfølgning på dit forvaltningssetup – i det opfang, der passer dig og din portefølje.

Udliciter administrationen af din formue til et familiekontor

Måske ønsker du at overlade de administrative opgaver, der er forbundet med at råde over en større formue til eksterne fagfolk?

Også i den forbindelse kan vi anbefale Assure Wealth. De driver et Multi Family Office, som servicerer velhavere med administrative og praktiske opgaver.

I praksis betyder det, at Assure Wealth råder over de regnskabsmæssige, administrative og it- mæssige kompetencer, der er brug for i forbindelse med administration af større, vidt forgrenede formuer.

FORMUEOVERBLIK ER GULD VÆRD

Overblik og transparens samlet i en operationel og professionel løsning

Kontakt Assure Wealth