Download E-BOG

Emil Tanderup

Emil har en cand.merc. fra Copenhagen Business School med specialisering i finansiering og investering. Tidligere har Emil arbejdet med finansiel rapportering og i Miranova står han for portefølje- og risikostyring, der sørger for at kundernes porteføljer stemmer overens med vores investeringsstrategi.

“Psykologien i aktiemarkedet har altid fascineret mig. Markedet er en kompleks og uigennemskuelig størrelse, hvor vores hjerner ikke altid er designet til at tage de rigtige beslutninger. Dette bliver udnyttet og koster investorer dyrt i omkostninger. Videnskab og rationelle motiver bør drive investeringer, ikke følelser og gode historier. Det er min opfattelse at langt størstedelen af de fejl investorer begår kan undgås med tre principper:”

  • Vælg din risikoprofil med omhu og sørg for at følge den – bliv i markedet.
  • Spred risikoen og rebalancer din portefølje – det er gratis penge.
  • Hold omkostninger nede – især de mindre synlige.

“Disse principper burde komme naturligt for formueforvaltere, hvis de har kundens interesse i sigte. Samtidig bør uvildighed stå i centrum for forvaltere, hvilket er et bærende princip i Miranova. Derfor er det en fornøjelse for mig at arbejde hos Miranova og derigennem sikre kunderne de mest optimale resultater.”

Kontakt Emil:
Tlf.: +45 31 19 76 10
Email: kontakt@miranova.dk