Download E-BOG

Mange vælger banken selv om rådgivningen ikke er uvildig

Borgere i Vest-, Midt- og Sydsjælland tror ikke meget på, at de får uvildig rådgivning i deres bank, men alligevel er det oftest dér, de ender med at søge råd om opsparingen.

Det viser en undersøgelse, som Miranova har fået foretaget af analysefirmaet Inzights A/S blandt borgerne i området.

27 procent af de adspurgte mener, at de får helt uvildig eller bare rimeligt uvildig rådgivning i banken om investering. Det står i modsætning til, at over 50 procent mener de får helt uvildig eller bare rimeligt uvildig rådgivning hos en finansiel rådgiver (der ikke udbyder egne investeringsprodukter) samt hos en revisor.

Alligevel ender en meget stor del af de adspurgte alligevel med at spørge banken, når de skal investere. 49 procent ville bede om rådgivning i deres bank, hvis de havde nogle penge, de skulle investere. Kun 28 procent ville spørge en uafhængig rådgiver som Miranova, der ikke sælger egne investeringsprodukter, og derfor ikke har nogen direkte økonomisk interesse i, hvad kunderne investerer i.

Andre vælger at få rådgivning i deres pensionsselskab (17 procent) eller simpelthen hos venner og bekendte (16 procent).

I undersøgelsen har Miranova også spurgt folk, hvorfor de vælger banken, pensionsselskab eller revisor for at få rådgivning om investering – hvis de har svaret, at de ville gøre det. Det hyppigste svar er, at man ikke kender andre steder, man kan få rådgivning (39 procent).

De svar giver god mening, siger Jakob Holck, som er kunde- og Salgsdirektør for Miranova i Næstved.

”Selv om der jo er blevet meget længere mellem bankfilialerne de seneste år, så er det stadig banken, folk synes, at de kender bedst,” siger han. ”Og derfor tænker folk måske, at det så også er et naturligt sted at spørge om investeringer.”

”Når det handler om rådgivning, går folk åbenbart først og fremmest i banken, fordi de ikke kender andre muligheder. Det er netop grunden til, at vi i Miranova har valgt at åbne kontor i Næstved: Vi vil gerne have, at folk skal vide, at der er andre steder at få rådgivning, og at det er let at komme i kontakt med os,” siger han.

Der er én ting, Jakob Holck særligt glæder sig over i undersøgelsen, og det er, at så få vælger at gå i banken, fordi de tror, at alternativerne er dyrere. Det er kun 15 procent, som vælger denne svarmulighed.

”Det er rigtigt set af folk. De seneste år har budt på en rivende udvikling, hvad angår omkostninger på investeringsprodukter fra udlandet. Det er bare for sjældent, at danskerne investerer i de produkter. For lavere omkostninger øger sandsynligheden for højere afkast, og derfor bør danskerne i højere grad tage de her glimrende alternativer til sig. Netop det vil vi meget gerne hjælpe med i lokalområdet: Danskerne fortjener en større andel af de afkast, som aktie- og obligationsmarkederne leverer og en rådgivning, hvor rådene ikke er påvirket af provisionsinteresser.”

 

Uddrag af undersøgelsen

Spørgsmål: Forestil dig, at du havde nogle penge/en opsparing, som du gerne ville investere, og havde brug for rådgivning, om hvordan du skulle investere dem. Hvilke af disse steder ville du umiddelbart søge rådgivning?

I bank                                                                                                 49%

I pensionsselskab                                                                             17%

Hos revisor                                                                                        5%

Hos en finansiel rådgiver, som er uafhængig
(dvs. ikke selv udbyder investeringsprodukter)                        28%

Hos en finansiel virksomhed, der selv udbyder
investeringsprodukter (altså ikke uafhængig)                           2%

Hos venner, bekendte                                                                     16%

Andet sted                                                                                         6%

Ved ikke                                                                                             15%

OBS: Man kan vælge flere svarmuligheder, og derfor er summen større end 100 procent.

 

Spørgsmål: Er nogle af disse forhold årsagen til, at du ville vælge din bank, pensionsselskab eller revisor for at få rådgivning om en investering/opsparing og ikke en rådgiver et andet sted? Du kan vælge så mange du vil.               

Jeg kender ikke andre steder end min bank, pensionsselskab eller revisor    39%

Jeg har større tillid til min bank, pensionsselskab eller revisor                         28%

Jeg tror min bank, pensionsselskab eller revisor er bedst til
at rådgive mig                                                                                                                26%

Fordi jeg kender min bank, pensionsselskab eller revisor                                   31%

Det er for besværligt at finde en anden rådgiver                                                    12%

Jeg tror det bliver dyrere, hvis jeg bruger anden rådgiver                                   15%

Jeg er nervøs for, hvordan min bank vil reagere, hvis jeg
bruger andre rådgivere                                                                                                1%

Andet                                                                                                                               6%

OBS: Man kan vælge flere svarmuligheder, og derfor er summen større end 100 procent.

 

Spørgsmål:  Har du inden for de seneste 5 år fået rådgivning i forbindelse med opsparing/ investering/pension nogle af disse steder?              

Ja, i en bank                                                                                       33%

Ja, i et pensionsselskab                                                                   13%

Ja, hos revisor                                                                                    1%

Ja, hos anden finansiel rådgiver                                                    4%

Ja, hos venner, bekendte                                                                 4%

Ja, andet sted                                                                                     2%

Nej                                                                                                        54%

Ved ikke                                                                                               1%

OBS: Man kan vælge flere svarmuligheder, og derfor er summen større end 100 procent.

Om undersøgelsen

Tallene bygger på svar fra 201 personer i alderen 20-75 år på Midt- Syd- og Vestsjælland (fra et område der omfatter Slagelse, Sorø, Ringsted og Næstved samt alle postdistrikter mellem de fire byer. De 201 personer er udvalgt, så de er repræsentative på køn, alder og fordeling på de enkelte postdistrikter. Undersøgelsen er foretaget for Miranova A/S af analysevirksomheden Inzights A/S.

Om Miranova

Miranova er en uafhængig investeringsrådgiver og formueforvalter, som blev stiftet i 2012 men kan spores tilbage til 2008, da Rune Wagenitz Sørensen begyndte at tilbyde uafhængig investeringsrådgivning. Miranova forvalter 5 milliarder kroner for sine kunder og arbejder med såkaldte ETF’er – investeringsfonde med meget lave omkostninger. ETF’erne er de seneste år blevet mere og mere udbredte, også i Danmark, hvor bankernes traditionelle investeringsforeninger ellers har domineret markedet.

 

 

 

Sidebar