Download E-BOG

Danske aktiefonde underpræsterer fortsat

I 2017 analyserede vi afkast i danske aktiefonde, der investerer i kategorierne USA, Europa og globalt. Resultatet var dengang, at fondene i perioden 2000-2016 underpræsterede med 1,6 procent om året. Vi har netop opdateret analysen til og med 2021, og konklusionen er ikke overraskende den samme – danske fonde underpræsterer stadig.

2021 var et af de udfordrende år, hvor fonde med globale aktier underpræsterede betragteligt i forhold til et sammenligningsindeks. Figuren viser fondenes merværdiskabelse i procent i forhold til det globale aktiemarked for hvert af de seneste ti år:

Figuren viser klart, at de aktive fonde samlet set ikke har været en god forretning for danske investorer. Det ses også af tabellen, hvor underpræstationen (medianen) siden 2000 er nu 1,8 procent årligt for alle fonde.

Tabel: Miranovas beregninger af afkast fra FinansDanmark. 162 fondes årlige afvigelse fra sammenligningsindeks målt over hver fonds levetid opdelt på markeder og samlet set.
Medianen ses at være -1,8 procent for alle fonde.

Da vi denne gang lavede analysen, noterede vi os, at en del fonde er lukkede, så det nu kun giver mening at analysere afkastene for fonde med amerikanske aktier samlet for hele perioden siden 2000. I vores første analyse med tal fra 2000-2016 var der i 2016 11 fonde med amerikanske aktier, og i dag kan vi kun finde data på fire fonde hos Finansdanmark, der er relevante at have med i analysen.

Ved første øjekast giver det god mening at lukke fonde, hvis de underpræsterer. Men hvis penge i aktive fonde med amerikanske aktier, hvor afkastet har haltet i forhold til sammenligningsindeks, kanaliseres over i en global fond, hvor der også investeres i samme amerikanske aktier med samme strategi og samme høje omkostninger, så er investorerne lige vidt.

Vi noterer os

  • Det nytter ikke meget at lukke fondsafdelinger med høje omkostninger for så at fusionere ind i andre afdelinger med lige så høje omkostninger.
  • Hvis det skulle hjælpe kunderne at lukke fondene med dårlige afkast og høje omkostninger og fusionere dem ind i andre lignende afdelinger, så burde vi i tallene se, at afkastet i forhold til sammenligningsindeksene over tid bliver bedre. Men det lader ikke til at være tilfældet ifølge vores analyse.

 

Den omfattende analyse fra 2016 kan læses her.

Sidebar