Download E-BOG
Få overblik

Miranovas porteføljesammensætning

Hvilken risiko ønsker du at tage?

Her kan du få et overblik over afkastet på Miranovas porteføljer. Afkastet afhænger af andelen af aktier i din portefølje – altså hvilken risiko du er villig til at løbe.

Er du i tvivl om hvilken risikoprofil, der er en den rigtige for dig? Så kontakt os på telefon 32 15 14 14 eller skriv til kontakt@miranova.dk

Sidebar

Klik på en af sammensætningerne for at se afkastet

Så meget er 100 kroner blevet til fra 1999 til 2024* efter omkostninger og honorar

0% aktier / 100% obligationer: DKK 233 (3,4% p.a.)
20% aktier / 80% obligationer: DKK 296 (4,2% p.a.)
30% aktier / 70% obligationer: DKK 328 (4,5% p.a.)
40% aktier / 60% obligationer: DKK 360 (4,9% p.a.)
50% aktier / 50% obligationer: DKK 392 (5,2% p.a.)
60% aktier / 40% obligationer: DKK 424 (5,6% p.a.)
70% aktier / 30% obligationer: DKK 456 (6,0% p.a.)
80% aktier / 20% obligationer: DKK 488 (6,3% p.a.)
100% aktier / 0% obligationer: DKK 551 (7,0% p.a.)

*Afkastet for 2024 er opgjort d. 31/1.

 

 

Fondsomkostninger I miranovas porteføljer

I tabellerne nedenfor ses ETF’ernes og indeksfondenes afvigelse i Miranovas porteføljer. Afvigelserne er det efterslæb, fondene har i forhold til deres sammenligningsindeks. Positive tal betyder, at fondene slår deres sammenligningsindeks.

Eksempel: Et amerikansk aktieindeks er steget 10 procent i løbet af et år. ETF’en i Miranovas portefølje der følger det indeks, har givet investor et afkast på 9,95 procent. Afvigelsen er således 0,05 procent – og er det afkast, investor går glip af i forhold til sammenligningsindekset. Afvigelsen på 0,05 procent ville dermed påvirke den årlige afvigelse fra sammenligningsindeks vist i nedenstående skema negativt.

Årlige afvigelser fra sammenligningsindeks – seneste 5 år

Aktie- og obligationsandel Selskab Pension Frie midler
20 % akt. og 80 % obl. -0,16% -0,20% -0,17%
30 % akt. og 70 % obl. -0,11% -0,17% -0,13%
40 % akt. og 60 % obl. -0,06% -0,14% -0,08%
50 % akt. og 50 % obl. -0,01% -0,11% -0,04%
60 % akt. og 40 % obl. 0,04% -0,08% 0,00%
70 % akt. og 30 % obl. 0,09% -0,05% 0,04%
80 % akt. og 20 % obl. 0,14% -0,02% 0,09%
100 % akt. og 0 % obl. 0,24% 0,04% 0,17%

Afvigelser fra sammenligningsindeks – 2023

Aktie- og obligationsandel- Selskab Pension Frie midler
20 % akt. og 80 % obl. -0,21% -0,27% -0,15%
30 % akt. og 70 % obl. -0,15% -0,24% -0,05%
40 % akt. og 60 % obl. -0,08% -0,20% 0,05%
50 % akt. og 50 % obl. -0,01% -0,17% 0,14%
60 % akt. og 40 % obl. 0,05% -0,14% 0,24%
70 % akt. og 30 % obl. 0,12% -0,10% 0,34%
80 % akt. og 20 % obl. 0,18% -0,07% 0,43%
100 % akt. og 0 % obl. 0,31% 0,00% 0,63%

Årlige omkostninger i ETF’er og indeksfonde samt depotbank

I tabellen nedenfor ses ETF og indeksfondenes samlede porteføljeomkostninger. Administrationsomkostninger, kurtage, valutaomkostninger og kursspænd henholdsvis inde i fondene og i investors depot (i Saxo Bank som bank) er estimeret og indregnet med 0,05-0,11 procent af det investerede beløb. Estimatet bygger på de omkostninger fondene har opgjort i deres regnskaber, samt forventede omsætningshastigheder i investors depot på 10 procent årligt. De omkostninger er trukket fra afkastet, som Miranovas kunder ser i afkastrapporterne.

Aktie- og obligationsandel Selskab Pension Frie midler
20 % akt. og 80 % obl. 0,33% 0,38% 0,39%
30 % akt. og 70 % obl. 0,31% 0,36% 0,40%
40 % akt. og 60 % obl. 0,28% 0,35% 0,40%
50 % akt. og 50 % obl. 0,26% 0,33% 0,41%
60 % akt. og 40 % obl. 0,23% 0,32% 0,42%
70 % akt. og 30 % obl. 0,21% 0,30% 0,42%
80 % akt. og 20 % obl. 0,19% 0,28% 0,43%
100 % akt. og 0 % obl. 0,14% 0,25% 0,44%

Kilde: Miranovas beregninger af tal fra Vanguard, iShares, State Street og Sparinvest Index. Sammenligningsindeks for aktiefondene er efter udenlandsk udbytteskat (netindeks – det er branchestandard).

Forudsætninger for beregninger

Forudsætninger for beregning af afkast og omkostninger

 • Afkast er beregnet efter fondsomkostninger, honorar til Miranova og omkostninger til bank, herunder kurtage, vekslings- og depotgebyr, forskel mellem købs- og salgspriser ved handel samt omkostninger forbundet med værdipapirudlån i fondene. De gennemsnitlige årlige omkostninger til honorar, kurtage, kursspænd, og valuta udgør i omegnen af 0,5 procent. Eftersom honorar og ligeledes fondsomkostninger samt omkostninger til bank er individuelle, skal der enten lægges lidt til eller trækkes lidt fra ovenstående afkast afhængigt af, hvor meget formue Miranova plejer.
 • Kurtage, forskel mellem købs- og salgspris ved handel, samt at 0-2 procent af porteføljen ofte står kontant er ikke medregnet i afkastene frem til 2014. Det vurderes, at det giver et mistet afkast på omkring 0,1 procent årligt. Det modsvares af, at de nominelle omkostninger i ETF’erne historisk er højere end de faktiske omkostninger i forhold til sammenligningsindeksene.
 • Tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkastene er beregnet i danske kroner og konverteret fra USD og EUR – afkast kan stige eller falde som følge af udsving i valutakurser.
 • Alle ETF’er tracker brede og anerkendte indeks.
 • Afkast for hver ETF er lig det underliggende indeks minus ETF’ens nominelle omkostninger fra starten af perioden til ultimo 2014. Herefter er anvendt lukkekurser.
 • Afkastet er beregnet for porteføljer til selskaber. Vi benytter forskellige porteføljer for frie midler, pensioner og selskaber.
 • Årlig rebalancering ved årsskiftet.
 • Data er indhentet fra Blackrock og iShares og beregnet af Miranova.
 • Der er ikke taget højde for skat.
 • De historiske afkast er relevante for vores nuværende porteføljer, selvom de ikke har været implementeret før 2012 for vores kunder. Da vores strategier er indeksbaserede, er dette repræsentativt.

Forudsætninger for beregninger af omkostninger og omkostningstesten

 • Omkostninger til ETF’er/fonde i Miranovas tilfælde er beregnet ved udgangspunkt i en portefølje med 73 procent investeret via selskab, 17 procent via pension og 10 procent via frie midler, som er repræsentativt for Miranovas kunder. I fanen Fondsomkostninger i Miranovas porteføljer ses samlede omkostninger opdelt efter porteføljesammensætning og de tre forskellige skattemiljøer. Kurtage, valutaomkostninger og kursspænd henholdsvis inde i fondene og i investors depot(i Saxo Bank som bank) er estimeret og indregnet med 0,05-0,11 procent af det investerede beløb.
 • Miranova har brugt medianomkostninger på frit tilgængelige aktive investeringsforeninger fra FinansDanmarks hjemmeside. Indeksfonde er sorteret fra, samt investeringsforeninger, der har angivet 0,0% i omkostninger. Omkostningerne er delt op i tre kategorier, henholdsvis administrationsomkostninger, transaktionsomkostninger og indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger for en beholdningsperiode på 3 år.
 • Merafkast er beregnet med forventede afkast på obligationer på 2,0 procent og 7,0 procent på aktier. Merafkastet er fratrukket forventede omkostninger til Miranovas honorar og de fonde, Miranova benytter.
 • Tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.
 • Læs her vores analyse, hvor vi vurderer indirekte omkostninger i danske investeringsforeninger – klik her for at læse analysen.