Download E-BOG
ETF – Ishares og vanguard

ETF’er valgt med omtanke og fornuft

De bedste ETF’er (investeringsfonde)

De ETF’er (børshandlede indeksfonde) vi anbefaler vores kunder, kommer hovedsagligt fra iShares, der er ejet af verdens største kapitalforvalter Blackrock. Vi bruger også ETF’er fra Vanguard, der ligeledes tilbyder de bedste vilkår for investorerne.

Her på siden kan du læse mere om nogle af de ETF’ere, vi har lagt en enorm stor indsats i at finde frem til. Vi anser dem for at være de bedste, der er på markedet.

FAQ om De bedste ETF’er

 • Hvad er en ETF?

  ETF er en forkortelse for exchange traded fund, hvilket på dansk oversættes til en børshandlet fond. Det er en nem, billig og sikker måde at investere. Formålet med en ETF er at give et afkast, der afspejler markedsindekset. Man investerer via ETF’en altså i de aktier eller obligationer, der findes i indekset med samme forhold som aktien eller obligationen udgør af indekset målt i forhold til markedsværdien. Stiger eller falder markedsindekset, følger ETF’en med op og ned.

  En ETF fungerer i de fleste henseender på samme måde som en dansk investeringsforening. Det gør det muligt for en enkelt investor at købe sig ind i en pulje af investorer, der investerer i aktier og obligationer.

  Når man vælger at investere i ETF’er, får man dermed som enkeltperson eksponering mod tusindvis af værdipapirer. Man kan investere i hele markeder, og det er dermed med en meget lavere risiko, end hvis man kun investerer i få enkelte aktier eller obligationer. Der findes tusindvis af ETF’er, og man skal nøje udvælge hvilke, der er sikrest og som giver de højeste afkast over tid både i forhold til eksempelvis omkostninger og skat.

 • Hvorfor skal man investere i ETF’er?

  Den store fordel ved at investere i en ETF (exchange traded fund) er, at man spreder sin risiko udover tusindvis af aktier og obligationer til meget lave omkostninger – det giver en de bedste betingelser for at opnå et fair afkast. Hvis en enkelt aktie falder meget, har det ikke en stor negativ effekt på ens investering, fordi der er mange andre aktier, der samtidig vil stige og opveje faldet. 

  Der er stor gennemsigtighed i ens investering, da man kan følge med i, hvilke aktier og obligationer der investeres i, og hvordan fondens afkast udvikler sig i forhold til dens sammenligningsindeks. En af udfordringerne med traditionelle investeringsforeninger som forsøger at skabe ekstraordinært afkast er, at det kan være svært at finde ud af, om de egentlig leverer et højere risikojusteret afkast i forhold til et relevant sammenligningsindeks. 

  Hvis man ønsker at investere langsigtet og ikke spekulere i markedernes op- og nedture, er EFT’er et glimrende valg. Blandt andet derfor er ETF’er populære som pensionsinvestering. Man skal investere i ETF’er, hvis man vil lave en såkaldt passiv investering eller en indeksstrategi. De fleste vil opleve, at det giver mere ro, fritid og højere afkast.

 • Hvordan beskattes ETF’er?

  ETF’er med aktier beskattes på en anden måde end almindelige enkelte aktier og danske udbyttebetalende investeringsforeninger med aktier – i frie midler eller almindelig opsparing. Fra 2020 afhænger beskatningen af, om ETF’en lader sig registrere hos SKAT som en aktiefond. Hvis den er registreres, beskattes afkastet som aktieindkomst og efter lagermetoden. Hvis den ikke registreres som aktiefond, beskattes den som kapitalindkomst og efter lagermetoden.

  ETF’er med obligationer beskattes som kapitalindkomst og efter lagermetoden. Lagermetoden eller lagerprincippet betyder, at du hvert år skal betale skat af din gevinst, uanset om den er realiseret eller urealiseret. Du skal altså betale skat af obligations-ETF’er, der er steget i kurs – også selvom du ikke har solgt i løbet af skatteåret.

  I et holdingselskab beskattes ETF’er med 22 procent hvert år af gevinsten (lagerprincip), og det samme er gældende på en pensionsordning, hvor skattesatsen dog er 15,3 procent. ETF’er kan som udgangspunkt bruges i virksomhedsskatteordningen (VSO), og her er skatten ligesom i et selskab 22 procent af afkastet.

 • Hvad koster det at investere i en ETF?

  En af fordelene ved at investere i en ETFer er de lave omkostninger, der er forbundet med det. Der er de samme typer af omkostninger i form af forvalterhonorar, kurtage, gebyrer, kursspænd og lignende, men de er blot lavere end traditionelle investeringsforeninger. De samlede årlige omkostninger ligger typisk mellem 0,05 procent og 0,5 procent af det investerede beløb.

  At investere i en ETF er en såkaldt passiv investering eller indeksinvestering, hvilket betyder, at man følger et indeks eller et marked. Dette er grunden til, at omkostningerne er lavere, end hvis man investerer i traditionelle aktive investeringsforeninger, der afholder en masse omkostninger med at finde de investeringer, som de tror kommer til at give et ekstra afkast – men sjældent lykkes hermed efter omkostninger.

 • Hvad er iShares?

  iShares er navnet på ETF’er, der er udbudt af verdens største kapitalforvalter Blackrock. iShares er en af verdens førende udbydere af børsnoterede fonde, de såkaldte ETF’er. 

  Der tilbydes over 900 forskellige ETF’er gennem iShares. Ved at købe ETF’erne kan man opnå eksponering mod flere forskellige aktiver som aktier, obligationer, råvarer og fast ejendom.

 • Hvad er Vanguard?

  Vanguard er en udbyder af investeringsfonde og ETF’er. En af Vanguards store og kendte fonde hedder Total Stock Market, og det er en af verdens største investeringsfonde. Den dækker det store amerikanske børsnoterede aktiemarked og har over 700 milliarder kroner under forvaltning. Når man investerer i Vanguard Total Stock Market får man en enormt effektiv og risikospredt investering, hvor administrationsomkostningerne er helt nede på 0,03 procent af det investerede beløb, altså 300 kroner for hver million kroner, man investerer.

  Vanguard fonden investerer i mere end 3.600 amerikanske aktier, og kan derfor betegnes som værende dækkende for det amerikanske marked i sin helhed. Vanguard startede tilbage i 1970 med at tilbyde indeksfonde, og er siden blevet meget populær, og er i dag en af verdens største formueforvaltere med over 30.000 milliarder kroner under forvaltning. Vanguard giver deres kunder stordriftsfordele og fører an med at drive omkostningerne i investeringsbranchen ned. De lave omkostninger er med til at levere de bedste resultater gang på gang for dig som investor i Vanguards fonde.

 • Hvorfor skal man ikke investere i ETF’er?

  Generelt set er ETF’er det bedste valg for stort set alle investorer. Men ideen bag en ETF’, hvor man får et fair afkast ved at følge markedernes udvikling tiltaler ikke alle, selvom der er god dokumentation for, at det giver de bedste resultater. Hvis man gerne selv vil bestemme præcis hvilke aktier og obligationer, der skal investeres i og IKKE investeres i, er ETF’er ikke det rette valg. ETF’er passer altså ikke særligt godt til investorer, der ønsker finde undervurderede aktier og obligationer og spekulere i kursudviklingen. 

  Hvis man investerer i enkelte aktier, fx 10 forskellige, så er der større chance for at få et tilfældigt afkast i forhold til et bredt marked. Det vil sige, at man kan ende med et ekstremt højt afkast såvel som et ekstremt lavt afkast og alt derimellem. Det er ikke et scenarie, der passer til særligt mange investorer.

Sidebar

Her kan du se nogle af de ETF’er, vores kunder har investeret mest i

Vanguard USA

Investerer i mere end 3.900 aktier baseret på det amerikanske CRSP index.


Formue under forvaltning:
1.820 mia. kroner


Årlige omkostninger:
0,03 %


Årligt afkast 2018-2022:
9,04 %

Ishares, Europa

Investerer i mere end 420 europæiske aktier baseret på MSCI Europa.


Formue under forvaltning:
48 mia. kroner


Årlige omkostninger:
0,12 %


Årligt afkast 2018-2022:
4,55 %

Ishares Euro Højtforrentede Virksomhedsobligationer

Investerer i mere end 640 virksomheds-obligationer baseret på europæiske Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index.


Formue under forvaltning:
33,4 mia. kroner


Årlige omkostninger:
0,50 %


Årligt afkast 2018-2022:
-0,20 %

Sådan vælger Miranova de bedste ETF’er for dig

ETF’erne gennemgår en omfattende udvælgelsesprocedure, før vi lægger dem i vores kunders depoter. Vi sorterer blandt mere end 5.000 forskellige.

Ingen modpartsrisiko

ETF’erne må ikke indeholde finansielle kontrakter. Hvis udbyderen af en finansiel kontrakt har økonomiske problemer eller går konkurs, bliver dit afkast som investor lavere – selv hvis kurserne i de underliggende aktier og obligationer stiger. Den risiko undgår miranovas kunder.

Ingen lån (gearing)

De må ikke indeholde lån, da det øger investors risiko.

Stor spredning

De skal indeholde mange forskellige aktier eller obligationer.

Lave omkostninger

Omkostningerne skal være blandt markedets laveste – ellers koster det på afkastet.

ETF’en skal overholde lovgivningen

Ikke alle ETF’er kan eksempelvis ligge i et pensionsdepot. Miranova sørger for at finde dem, der kan ligge i almindelig opsparing, pension, virksomhedsordningen (vso) og selskaber.

Afkast

Afkastet skal følge sammenligningsindekset tættest muligt. De ETF’er vi bruger, følger typisk deres indeks med et mindre efterslæb end omkostningerne lægger op til. Har en ETF en omkostning på 0,25 procent, kan nogle ETF’er have et efterslæb i forhold til indekset der er både større eller mindre end de 0,25 procent. Derfor lægger vi blandt andet vægt på, at følgende parametre er opfyldt:

 • Udbyderen af skal være kompetent til at afspejle indekset ordentligt
 • Fonden skal have en stor formue
 • Lav spredning mellem købs- og salgspris for investor, markedet skal være likvidt
 • Udbyderen bruger værdipapirudlån forsvarligt og deler indtægten med investor

Skat

Afhængigt af om du investerer med almindelig opsparing, pensionsmidler, i virksomhedsordningen og i selskaber, kan valget af ETF optimeres efter skattemiljøet, så investor opnår højest muligt afkast.

“Jeg har været hos Miranova i et par år, og jeg er yderst tilfreds med den service, og det resultat Miranova bringer os. Jeg værdsætter den uafhængige rådgivning, og det passer mig rigtig godt at have fået fjernet fokus fra investeringerne.”

–  Lars Banke

“Jeg blev ringet op af Nordea forleden, som spurgte om vi ikke skulle i gang igen. Og så svarede jeg: Tak for tilbuddet, men det har jeg simpelthen ikke råd til (!!)”

–  Allan

“Det jeg er mest glad for ved mit skifte til Jer er, at min portefølje helt klart har fået mindre risiko end tidligere, og at min eksponering til fx obligationer er blevet mere intelligent end blot en bunke Mærsk virksomhedsobligationer…derudover er jeg blevet ret tonedøv over for alle de analyser, der beskriver hvad der sker her og nu, som man “bør” handle på…”

–  Kristian

ETF investering – hvordan foregår det?

Langt de fleste ETF’ere investerer passivt. Det betyder, at der ikke tages stilling til, hvilke aktier og obligationer, der giver det bedste afkast, hvorefter de vælges ud. I stedet forsøger en ETF at afspejle et indeks med aktier og obligationer. Hvis vi tager udgangspunkt i det danske aktieindeks C20, som indeholder de mest handlede danske aktier, kunne en ETF købe alle de 20 aktier og købe mest af Novo Nordisk og Mærsk, udelukkende fordi de to selskaber fylder mest i indekset. Man køber og holder altså indekset eller markedet så at sige. Man køber ikke mest i de to aktier fordi, man har en mening om, at de vil klare sig bedst i fremtiden.

Det samme gælder inden for ETF’er med obligationer. Fordelen ved at investere i ETF’ere er, at de har meget lave omkostninger, og du let får din risiko spredt på 1.000’er af forskellige værdipapirer. Og flere undersøgelser fra uafhængige universitetsprofessorer peger på, at netop de lave omkostninger fører til højere afkast end i de fonde og investeringsforeninger, hvor man forsøger at skabe et højere afkast end et indeks eller et marked ved at håndplukke specifikke aktier eller obligationer, som man tror giver det højeste afkast.

“Fordelen ved at investere i ETF’ere er, at de har meget lave omkostninger, og du let får din risiko spredt på 1.000’er af forskellige værdipapirer.”